Deze groep werkt met de methode Peuterplein dat goed aansluit op de basisschool

Peuterplein is een nieuw compleet pakket voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Het pakket zit boordevol leuke materialen en gevarieerde activiteiten. Op het Peuterplein willen de kinderen graag spelen en ontdekken!

Peuterplein in het kort
  • Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen.
  • Peuterplein biedt een rijk en gevarieerd aanbod. Peuterplein helpt om de allerkleinsten optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek.
  • Peuterplein heeft een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool waar ze werken met Kleuterplein.
Peuterplein stimuleert alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Peuterplein is ontwikkeld volgens de richtlijnen voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE).

Dagindeling
 
7.30 uur tot 9.00 uur  -  de kinderen worden gebracht/overdracht ouders

9.00 uur tot 09.30 uur  -  vrij spelen, knutselen, puzzelen en voorlezen

09.30 uur  -  opruimen

9.45 uur tot 10.30 uur  -  de kring waarbij er gewerkt wordt met thema’s van onze methode Peuterplein verder kringspelletjes, liedjes zingen, fruit en koekje eten en drinken

10.30 uur  -  verschonen, kinderen naar de wc helpen, daarna buitenspelen

11.30 uur  -  naar binnen, handen wassen, gezamenlijk eten

12.15 uur -  opruimen, afwassen, kinderen verschonen en klaar maken voor het slapen gaan

13.00 uur  -  kindjes die nog slapen gaan naar bed. Met de niet slapende kinderen worden er voorbereidende activiteiten voor de basisschool gedaan en/of vrij spelen

15.00 uur  -  kinderen worden uit bed gehaald en verschoond

15.30 uur  -  gezamenlijk eten (crackers en rijstwafels)

16.00 uur  -  buitenspelen

17.00 uur tot 18.00 uur  -  de kinderen worden opgehaald/overdracht ouders


Ontwikkelingsgebieden in het kort

Taal
  • Peuterplein stimuleert de taalontwikkeling en woordenschat van peuters. Woordenschat komt in alle activiteiten voor op 3 niveaus: startwoorden voor peuters met een taalachterstand, basiswoorden voor alle kinderen en uitbreidingswoorden voor snelle peuters.
Voorbereidend rekenen
  • Op hun jonge leeftijd zijn peuters druk bezig met het leren labelen, groeperen en ordenen van voorwerpen. Wat hoort bij wat en waarom? Met Peuterplein maken de kinderen op speelse wijze kennis met vormen, ruimte, tellen, meten en getalbegrip.
Bewegen
  • Aandacht voor bewegen wordt met Peuterplein extra gestimuleerd. Er zijn activiteiten met springen, rennen en spelen met de bal.

Fijne motoriek
  • Peuterplein besteedt gerichte aandacht aan de fijne motoriek. Elk thema heeft een fijnmotorische activiteit. Het verkennen van materialen staat centraal. Daarnaast doen de kinderen een knutselactiviteit. Ze maken steeds een werkje dat bij het thema past.
Muziek
  • In Peuterplein betekent muziek vooral: heel veel plezier! Maar de muziekactiviteiten van Peuterplein leren de kinderen ook om de melodie en het ritme te herkennen. En natuurlijk kunnen ze meezingen met de liedjes of een eigen liedje zingen.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Door alle thema’s en activiteiten heen werkt Peuterplein aan 4 sociaal-emotionele gebieden: Zelfkennis, Zelfvertrouwen, Rekening houden met anderen en Samen spelen en werken. De doelen op dit gebied komen in alle activiteiten aan bod.