KDV Peuter Thuis

KDV Peuter Thuis is een kleinschalig kinderdagverblijf in Arnhem (Rijkerswoerd) voor kinderen van 0-4 jaar.
We hebben 3 horizontale groepen voor kinderen van 0-2 jaar, van 2-3 jaar en van 3-4 jaar. U kunt uw kindje vanaf 10 weken oud brengen op één vertrouwd adres op de dagen die u wenst. Onze vaste pedagogisch medewerkers vangen uw kind op van 7.30-18.00 uur.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich bij ons thuis voelen. Mede daarom werken we met vaste pedagogisch medewerkers op vaste groepen. KDV Peuter Thuis stelt zich ten doel om kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving, onder gediplomeerde pedagogisch medewerkers op te  vangen, te verzorgen en te begeleiden,  waarbij, door de pedagogisch medewerkers, aandacht wordt besteed aan  het sociaal -emotionele aspect. Ook wordt de kinderen de gelegenheid geboden kennis te maken en te experimenteren met verschillende materialen, zoals klei, verf, lijm, zand, water e.d. Door zowel individuele als groepsgerichte aandacht krijgt het kind de kans zich zo volledig mogelijk te ontplooien en wordt de algehele ontwikkeling optimaal gestimuleerd.

Voor de jongste kinderen (0-2 jaar) ligt het accent op rust, reinheid en regelmaat. Er is voor elk kind ruimte om te ontdekken en om zich (in hun eigen tempo) te ontwikkelen. We gebruiken hierbij onderdelen van de Pikler methode, zodat uw kind kan opgroeien tot een evenwichtig, vrolijk en zelfverzekerd mens.

Peuters (2-4 jaar) bieden we een actief dagprogramma aan met o.a. veel spelen, structuur, liedjes zingen, voorlezen, knutselen, schilderen, peutergym en buiten spelen. We gebruiken hierbij de methode Peuter Plein, dat goed aansluit op de basisschool.

KDV Peuter Thuis is gesitueerd in de schoolwoning van Brede school De Kempenaer, vlakbij het winkelcentrum. Een ideale plek als u uw kind een makkelijke overgang wilt geven naar één van de basisscholen van de Brede school.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanwege de AVG heeft Tussen Thuis een Privacy statement: Privacy Policy